AKTA KETERANGAN PINDAAN 2012 PDF

AKTA KETERANGAN PINDAAN 2012 PDF

Soalan-soalan Lazim Berkaitan Seksyen (a) Akta Keterangan 1. merupakan pindaan terbaru terhadap Akta Keterangan Pada 31 Mei , Pusat Kewartawanan Bebas (CIJ) melancarkan satu e-petisyen. Pindaan Akta Keterangan (Akta ). RM Laws of Malaysia Authoritative Text The Commissioner of Law Revision Malaysia Practicing lawyers, legal. Akta Keterangan, JADUAL. (Seksyen 2 (1)). PINDAAN KEPADA KANUN ACARA JENAYAH. (N.M.B. Bab 6). Seksyen/ peruntukan. 2 (i) . . 6/

Author: Zulkijar Nigis
Country: Hungary
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 28 August 2007
Pages: 308
PDF File Size: 2.9 Mb
ePub File Size: 9.56 Mb
ISBN: 734-7-23217-559-6
Downloads: 90611
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Daikus

WordPress Theme By – topwpthemes. Di samping itu, blog ini dilihat sebagai salah satu alternatif bagi mengisi kelompangan Blog ini dibangunkan atas dasar ingin berkongsi maklumat Undang-Undang Keterangan di Malaysia. Berfokuskan dalam konteks “Masyarakat dan Undang-Undang di Malaysia”, blog ini pjndaan membincangkan secara lanjut mengenai Undang-Undang Keterangan di Malaysia serta impaknya Sila klik keterantan Komuniti Undang-Undang untuk.

Welcome to Prima Facie Blog! Kebolehterimaan maklumat daripada tertuduh di bawah seksyen 27 Akta Keterangan. Cuma kawan-kawan awak yang kan didakwa. Barang tu kawan saya letak ada dekat dalam almari sebelah atas rasanya. Sering kita akan dengar dialog ini sama ada dalam filem yang membabitkan kes jenayah mahupun dalam penyiasatan pihak polis secara realitinya. Ada di antara tertuduh memberi maklumat seperti itu setelah pihak polis memberi harapan yang berlebihan mereka, ada keterwngan yang memberi maklumat ini setelah dipujuk oleh pihak polis atau setelah dipaksa untuk memberi maklumat kepadanya.

Pihak polis dan pihak pendakwaan sering keerangan maklumat yang diberikan oleh tertuduh ini sebagai keterangan untuk mewujudkan satu kes prima facie dalam kes pendakwaan mereka walaupun maklumat yang diberikan itu diperoleh setelah memberi satu janji kepada tertuduh namun tidak pernah menunaikannya.

About Section A | #StopA

Bagi orang biasa, mungkin mereka melihat maklumat ini sebagai satu yang boleh diterima oleh mahkamah kerana mereka tidak mengetahui status maklumat ini dan juga tidak mengetahui bagaimana maklumat ini diperoleh. Bagi mereka cukuplah ada bukti atau keterangan pincaan tertuduh yang menunjukkan seolah-olah tertuduh memang melakukan kesalahan jenayah terbabit. Di sini, mari kita lihat kedudukan maklumat ini berdasarkan seksyen 27 Akta Keterangan Mungkin artikel ini tidak akan menggambarkan secara keseluruhan bagaimana maklumat ini diterima, namun artikel ini akan memberi sedikit gambaran bagaimana maklumat sebegini boleh diterima oleh mahkamah atau sebaliknya.

Seksyen 27 Akta Keterangan memperuntukkan. Berdasarkan seksyen ini, sesuatu maklumat yang diberi oleh tertuduh sama ada secara sukarela mahupun tidak atau sama ada merupakan satu pengakuan salah atau tidak, tidak relevan dalam menetukan keboleterimaannya. Apa yang penting adalah maklumat yang diberikan itu secara jelas membawa kepada penemuan sesuatu objek akan membolehkan pihak pendakwaan mengemukakan maklumat terbabit sebagai keterangan di bawah seksyen Walaupun, Sesuatu maklumat itu diberi secara sukarela atau tidak, tidak menjadi masalah dalam menerima keterangan ini dibawah seksyen 27 Akta keterangan, namun mahkamah sering memberi amaran terhadap pelaksanaan akga pendakwaan sekyen ini.

Pihak mahkamah masih perlu memastikan kredibiliti maklumat yang diberikan tertuduh ini sebelum menerimanya di bawah seksyen 27 Akta Keterangan supaya ianya tidak terdedah kepada penyalahgunaan.

In this case the police evidence was unsatisfactory and created a doubt in the thoroughness of the police investigation. Dalam kes Shah Rizan bin Sulong v PPKfterangan Rayuan dalam menolak penerimaan maklumat di bawah seksyen 27 ini, menegaskan bahawa hakim Mahkamah Tinggi telah gagal untuk menyatakan di dalam alasan penghakimannya sama ada beliau menerima maklumat perayu kepada SP6 dibawah seksyen 27 Akta Keterangan atau di bawah seksyen 37A Akta Dadah Berbahaya Jika keteranga berbuat demikian, eliau tentu akan membuat satu dapatan positif di dalam alasan penghakimannya berkaitan maklumat yang diterima yang membawa kepada penemuan fakta yang dikatakan.

Dan untuk mencapai keputusan sedemikian, beliau tentu akan menyelidik soalan yang ditanyakan oleh pegawai polis yang membawa kepada maklumat yang didedahkan itu. Ini perlu bagi memastikan bahawa maklumat yang diterima ada hubungkait dengan keterzngan yang ditanya.

Forum Announcement

Oleh kerana tiada petunjuk bahawa langkah berhati-hati sedemikian diambil oleh hakim bicara, maka beliau tidak menerima keterangan berkenaan melalui seksyen 27 EA. Jika dilihat pada penghakiman ini, walaupun hakim menyatakan tiada sebarang rujukan oleh mahkamah sebelumnya mengenai penerimaan maklumat di seksyen 27 Akta Keterangan, namun di sebalik keputusan itu adalah, hakim menegaskan bahawa kegagalan hakim mahkamah sebelum itu untuk memeriksa sama ada soalan yang ditanyakan oleh pihak polis membawa kepada maklumat yang didedahkan itu, menyebabkan maklumat itu tidak boleh diterima di bawah seksyen Ini kerana tidak dibuktikan bawah soalan polis kepada tertuduh yang membawa kepada maklumat yang didedahkan itu.

Dalam kes ini juga, hakim telah menyatakan bahawa. Tidak dinafikan bahawa tidak wujud keterangan bahawa perayu berada dalam ketakutan pada masa itu tetapipada hemat kamiHMT telah terkhilaf apabila gagal mengarahkan diri beliau terhadap keadaan minda perayu yang pada masa itu telah ditangkap dan di bawah tahanan polis.

  GRZECZNE DZIEWCZYNKI NIE AWANSUJ PDF

Dalam kes, PP lwn.

MAZLAN MUSTAFFAhakim Mahkamah Rayuan telah menolak rayuan tertuduh untuk menerima maklumat daripada tertuduh di bawah seksyen 27 Akta Keterangan atas alasan 1 beliau mendapati keterangan itu telah diperolehi secara ‘menindas dan melalui pujukan’ dan 2 beliau mencurigai bahawa ayat dalam P43 tersebut adalah perkataan-perkataan atau maklumat daripada tertuduh.

Public Prosecutor [] 4 CLJmenyatakan bahawa. Hakim yang bijaksana tersebut dalam memutuskan bahawa perayu tidak berada dalam ketakutan yang sepertinya yang dikecualikan oleh undang-undang daripada menerima pernyataannya, telah mengecualikan daripada pertimbangan beliau akan keadaan minda perayu dari segala kelemahan dan ketabahan dan sebaliknya menghadkan tumpuan beliau kepada niat Giam.

Jadi, bagaimana maklumat yang diberikan oleh tertuduh boleh diterima sebagai keterangan di bawah seksyen 27 Akta Keterangan? Dalam kes Shah Rizan bin Sulong v PPmahkamah rayuan telah menetapkan beberapa prayarat kepada pihak pendakwaan sebelum menerima maklumat yang diberikan oleh tertuduh di bawah seksyen 27 Akta Keterangan Antara syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Rayuan adalah.

Dalam kes PP lwn. Perkataan-perkataan yang diucapkan oleh tertuduh haruslah dibuktikan dengan tegasnya dan tidak seharusnya diubah dengan kata-kata lain. Berdasarkan dua kes di atas, secara jelas untuk menerima maklumat yang diberikan oleh tertuduh, pihak pendakwaan perlu memastikan bahawa penyataan yang dibuat adalah penyataan yang dibuat sendiri oleh tertuduh dan tidak ditambah oleh pihak polis atau pihak pendakwaan.

Kegagalan pihak pendakwaan untuk membuktikan penyataan yang dibuat adalah penyataan yang dibuat oleh tertuduh akan menyebabkan maklumat terbabit tidak boleh diterima di bawah seksyen 27 Akta Keterangan Berhubung kenyataan pertama, tidak terdapat sebarang alasan bagi kegagalan interogator untuk mencatatkan soalan-soalan yang dikemukakan dan jawapan-jawapan yang diterima daripada perayu sama ada ketika disoal siasat atau sejurus selepas itu. Berhubung kenyataan kedua, interogator tersebut sepatutnya telah mencatatkannya secara bertulis dalam diari beliau sebaik sahaja beliau kembali daripada tempat jenayah.

Pensabitan perayu yang berdasarkan kepada kedua-dua kenyataan ini, adalah dengan itu sesungguhnya tidak selamat. Berdasarkan huraian yang dibuat di atas, dapat disimpulkan bahawa untuk memastikan maklumat yang diperoleh daripada tertuduh boleh diterima di bawah seksyen 27 Akta Keteranganbeberapa perkara perlu dipenuhi oleh pihak pendakwaan iaitu.

Semoga artikel ini dapat membantu masyarakat memahami mengapa sesuatu maklumat yang diberi oleh tertuduh tidak boleh mensabitkan tertuduh dengan kesalahan walaupun ianya seolah-olah menunjukkan tertuduh telah melakukannya.

Kemasukan entri ini adalah bagi membincangkan dan membuka ruang pengetahuan kepada masyarakat tentang pakatan-pakatan dalam salah laku yang bertentangan dengan undang-undang atau lebih dikenali sebagai satu konspirasi. Konspirasi ialah satu kombinasi atau persetujuan antara dua orang atau lebih untuk melakukan satu perbuatan yang menyalahi undang-undang atau satu perbuatan yang sah tetapi melalui cara yang salah di sisi undang-undang.

Seksyen A kanun Keseksaan. Maka persetujuan yang demikian itu adalah dinamakan pakatjahat jenayah. Seksyen 10 Akta Keterangan Akta Pemakaian prinsip konspirasi ini bukan sahaja terpakai dalam prosedur jenayah tetapi juga dalam sivil yakni undang-undang tort.

Secara ringkasnya, dalam membuktikan adanya konspirasi, perlulah ada alasan yang munasabah bahawa individu-individu yang dimaksudkan berpakat untuk melakukan satu kesalahan di bawah undang-undang. Pembuktian haruslah berdasarkan niat mereka bersama melalui penyataan yang dibuat oleh salah seorang daripada mereka.

Konspirasi di bawah undang-undang Inggeris. Undang-undang Inggeris memperuntukkan satu penyataan atau perbuatan yang patut dikatakan atau dilaksanakan dalam satu tujuan yang sama.

Berbeza dengan seksyen 10 di atas yang memperuntukkan niat yang sama. Seksyen 10 adalah dilihat lebih luas makna pemakaiannya berbanding undang-undang Inggeris di mana ianya boleh lagi diterima mahkamah walaupun selepas pelucutan kewujudan konspirasi dalam suatu kes.

Dalam pendakwaan suatu kes, adalah penting untuk mengemukakan bukti-bukti yang diperoleh oleh pihak pendakwaan daripada sekurang-kurangnya salah seorang daripada pengkomplot dan bukti-bukti itu boleh digunapakai bagi mendakwa terhadap pengkomplot-pengkomplot yang lain.

Umar Sher yang ditangkap serta-merta selepas melepaskan tembakan kea rah si mati dan melarikan diri sebelum ditangkap mendakwa diupah oleh Mirza Akbar dan mengemukakan beberapa pucuk surat cinta antara Mirza Akbar dan Mehr Ali Akbar.

Mahkamah telah memutuskan di bawah seksyen 10, tidak wujud niat bersama dan penyataan yang dikemukakan itu tidak relevan.

Aplikasi isu konspirasi di bawah seksyen 10 UU Keterangan Malaysia. Pemakaian undang-undang Inggeris tidak dilaksanakan di Malaysia tetapi sebaliknya Hakim dalam perbicaraan lebih cenderung membincangkan seksyen 10 dalam statut India di mana ianya pari material mempunyai persamaan dengan seksyen 10 Akta Keterangan In the other words, evidence is a piece of information that supports the conclusion.

In Malaysia, the law that governs evidence is Evidence Law Evidence can be in any form which as stated below: It is evidence which immediately establishes the very fact in issue. Apart from that, direct evidence also establishes a particular fact without the need to make any inference in order to connect the evidence to the fact.

For direct evidence, the most commonly known as one of the direct evidence is eyewitness testimony where the witness describe exactly what he saw, heard and experienced.

  DATASHEET IC 7486 PDF

The direct evidence is the most admissible evidence and will be accept by the court. It is evidence that may be defined as any fact from the existence of which the judge may infer the existence of a fact in issue. Circumstantial evidence is different with direct evidence where it requires an inference to be made in order to establish a fac t and not the evidence direct to the issue.

December | Prima Facie Journey

There are few cases which show how the circumstantial evidence being used. Again those circumstances should be of a conclusive nature and tendency and they should be such as to exclude every hypothesis but the one proposed to be proved. In other words, there must be a chain of evidence so far complete as not to leave any reasonable ground for a conclusion consistent with the innocence of the accused and it must be such as to show that within all human probability the act must have been done by the accused.

In this case, it is clearly that the circumstantial evidence that had been brought as evidence should be a strong evidence and consistent in order for it is been accepted by the court.

The circumstantial evidence is like a strand of rope. If one of it being cut off, the strength of the rope can be still strong if the weight of the ropes that had been cut off is a minor one. This is how the circumstantial evidence is being illustrated. It is evidence in material form produced before the court so as to enable the court to draw its own conclusion or inference by using its own senses. In a simple word, real evidence is evidence that is a tangible object and is often used interchangeably with physical evidence to describe objects that are used to prove or disprove arguments in trial or at a hearing.

For examples, tapes, photographs and films may form the real evidence. In the case of Lee It Leo v R, the court stated that where real evidence is adduce by the prosecution as an exhibit it is necessary for it to show the full history of that exhibit from the time it first came into police custody until it is produced in court.

Based on this case, it shows that the real evidence is important for the court to know everything about it before make it as admissible evidence.

It is evidence which under every possible circumstance affords the greater certainty of the facts in question. It is also refers to the best evidence which under any possible circumstances, affords the greatest certainty to the facts in question. Under section 62 of the Evidence Actprimary evidence means the document itself produced for the inspection of the court.

For example, the primary evidence is when a document is produced to be inspection of its existence and contents and the prosecution is required to prove the contents of the document.

The document will be considered as the primary evidence if it is the first document being served by the prosecution in his case. In common law, the primary evidence is always being relied as the best evidence and that is why in the common law cases, the judge will used the terms of best evidence rather than primary evidence.

In the case of Omychund v Barker, Lord Hardwicked stated the rule of best evidence as follows. According to Sarkar on Evidence, 14 th Ed, at pagewhen a given matter has been expressed provision of section 65, the writing, unless by the other side, must be produced if it is desired to prove the matter express it.

Basically, primary evidence provides direct or firsthand evidence about an event, object, person or work of art and contemporary to the events and people described. It is evidence which is admitted in the absence of primary evidence. For example, if the original document is lost, it is good to have a copy and the copies of the document are known as secondary evidence.

The secondary evidence is stated in the section 63 of the Evidence Act There are five different types of secondary evidence which are: This five types of form of evidence will be the guideline for the prosecution to tendered it to the court and as mentioned above, it will always be the discretion of the court to accept it or not.