AKTA MAHKAMAH SYARIAH 1965 PDF

AKTA MAHKAMAH SYARIAH 1965 PDF

UNDANG-UNDANG MALAYSIA VERSI ATAS TALIAN TEKS CETAKAN SEMULA YANG KEMAS KINI Akta AKTA MAHKAMAH SYARIAH. Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) (Disemak – ). Home /; Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) (Disemak – ). Syariah Courts (Criminal Jurisdiction) Act (Act ) . debat mengenai pindaan Akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) (Akta ) sambil.

Author: Mauhn Aralkree
Country: Bangladesh
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 25 June 2012
Pages: 25
PDF File Size: 6.92 Mb
ePub File Size: 18.73 Mb
ISBN: 858-9-21021-921-7
Downloads: 75295
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shashakar

Syariah Courts (Criminal Jurisdiction) Act – Wikipedia

Published on Jan View 40 Download 0. Tajuk ringkas dan pemakaian 2.

Bidang kuasa Jenayah Mahkamah Syariah 3. Tajuk ringkas dan pemakaian 1. Bidang kuasa Jenayah Mahkamah Syariah 2.

Mahkamah Syariah yang ditubuhkan dengan sempurnanya di bawah mana-mana undang-undang dalam sesuatu Negeri dan diberi bidang kuasa ke atas orang yang menganuti agama Islam dan berkenaan dengan mana-mana perkara yang disebut satu persatu dalam Senarai II bagi Senarai Negeri dalam Jadual Kesembilan kepada Perlembagaan Persekutuan adalah dengan ini diberi bidang 6 Undang-Undang Akt AKTA kuasa berkenaan dengan kesalahan terhadap rukun agama Islam oleh orang yang menganuti agama tersebut yang boleh ditetapkan di bawah mana-mana undang-undang bertulis: Dengan syarat bahawa bidang kuasa sedemikian tidaklah boleh dijalankan berkenaan dengan apa-apa kesalahan yang boleh dihukum penjara selama tempoh melebihi tiga tahun atau denda melebihi lima ribu ringgit atau sebatan melebihi enam kali atau apa-apa gabungan hukuman tersebut.

  BEHRINGER TRUTH B2030P PDF

Segala kesalahan di bawah hukum Syarak yang sebelum mula mahhkamah Akta ini, yang berhubungan dengan Negeri-Negeri di Semenanjung Malaysia dan yang sebelum mula berkuatkuasanya Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah Pindaan dan Perluasan [Akta A] yang berhubungan dengan Negeri-Negeri Sabah dan Sarawak telah dibicarakan oleh mana-mana Mahkamah yang disebut terdahulu hendaklah disifatkan telah dibicarakan dengan sah seolah-olah bidang kuasa yang berkenaan dengannya telah diberi kepada Mahkamah tersebut oleh undang-undang Persekutuan.

Akta – Akta Surat Kuasa Wakil Akta Perwakilan Kuasa [Akta ]: Arkitek [Akta ]. Kuasa melantik ahli Lembaga Documents.

Akta 9165 acara jenayah Documents. Akta adalah amat ringkas. Ia menetapkan had maksima kuasa penghukuman Mahkamah Syariah di Semenanjung Malaysia serta Akta Jenayah Komputer Penggodaman Documents.

Kanun Prosedur Jenayah Akta Education.

Akta Kebankrapang. Kanun Tanah Negarah. Kanun Acara Jenayah Aktai. Kanun Keseksaan Aktaj. Kaedah-kaedah Penggulungan SyarikatDocuments.

Surat Kuasa Akta Kelahiran Documents.