ANTONI CZECHOW MEWA PDF

ANTONI CZECHOW MEWA PDF

USING THE BOOK A cassette can be bought which includes a recording of all the tunes in the book. .. Antoni Czechow – Mewa (Czajka). Uploaded by. 1isik. Olga Leonardowna Knipper-Czechowa (ros. Aleksieja ToĊ‚stoja Car Fiodor Joannowicz w roli carycy Iriny i sztuki Antoniego Czechowa Mewa w roli Arkadyny. Antoni Czechow. No description Transcript of Antoni Czechow. Antoni Czechow Mewa (), Wujaszek Wania (), Trzy siostry ().

Author: Taujind Gakus
Country: Japan
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 1 June 2016
Pages: 195
PDF File Size: 9.27 Mb
ePub File Size: 7.28 Mb
ISBN: 657-9-33890-165-2
Downloads: 95362
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakasar

Published on Jul View Download Kadna Kar iddete Dur De! Yaptmz etkinlikleri ve yerel ynetimlerin sesini Newsletter Dergisi araclyla dzenli bir ekilde siz deerli okuyucularmza duyurmaya altk. Bu anlamda bizim iin bir mihenk ta nitelii tayan dergimizin Bununla birlikte Birlemi Milletlerin nclnde balatlan Kadna Kar iddetle Mcadele iin 16 Gnlk Aktivizm kampanyasna ait detaylar da ilerleyen sayfalarda grebilirsiniz. Toplantlara dair ayrntl bilgiyi sizler iin haber haline getirdik.

Her iki belediye bakanmza da sorularmza verdikleri cevaplar iin teekkrlerimi sunuyorum. Blgemizden birok belediyenin de katld toplantlara dair kapsaml bir haberi siz deerli okuyucularmzla bu sayda paylayoruz. UCLG-MEWA ailesi olarak yerel ynetimler asndan birok nemli gelimenin yaand yln geride braktmz bu sayyla birlikte, yeni dnemin bata blgemiz olmak zere tm dnyaya bar, huzur ve sevgi getirmesini diliyor, sizleri Newsletter dergimizin Gelecek sayda gerekletireceimiz etkinliklerde sizlerle yeniden bulumak dileiyleDistinguished readers,Last quarter of has been quite fruitful for us, as UCLG-MEWA community, in terms of the exchange of ideas and experiences among local au-thorities.

We have been trying to make the voices of local authorities heard, and to announce our activ-ities by means of this Newsletter, on a regular basis. In this sense, we are presenting you the 10 th issue of our Newsletter, which is a cornerstone for us, and we hope that we will introduce to you, our dis-tinguished readers, many more issues in the future.

Anton Czechow

We have compiled the detailed information on the meeting for your consideration. We have made interviews with Mr. I would like to thank both mayors for their answers to our questions.

We are sharing with you, our distinguished leaders, a comprehensive news report on many municipalities form our region. With this issue of the Newsletter, which we publish at the end ofa year in which many impor-tant developments for local authorities occurred, we wish that the new year will bring peace and tranquility to all around the world, and I leave you with the 10th issue of our Newsletter.

We wish to meet you again with our new activities Say No to Violence against Women3. Khodadadi, underlined the con-tributions of civil societys organization in the west to the traffic problem by remarking the relation between transportation and tourism. Ynetim Kurulu Toplants ulam ve turizm konulu paralel oturumlarla birlikte baaryla gerekleti. Gelimi lke-lerin ehirlerindeki yksek turizm istatistiklerinden rnek veren Duman, Turizm konusunda yatrm ve planlama ii, gelimi lkelerde merkezi hkmetler-den yerel ynetimlere devredilmi durumda.

Turizm, ehirlerin gelirlerinde nemli kalemlerden biri, hatta birok yerde en nemli gelir kayna. Londra ehri her yl nfusunun iki kat, Paris ise yaklak sekiz kat turist arlyor. Dnyada gvenlikten ekonomiye pek ok alanda sorumluluun, merkezi hkmetlerden yerel ynetimlerin yetki alanna devredilmesi eilimi var.

Dolaysyla belediyeler hizmet ettikleri ehirlerde artk gelimiliin ltlerinden olan patent retimi-nin arttrlmas iin bile imkn yaratmaya alyor ve akll ehirlere geiyorlar. Bylesi bir ortamda tarihi zenginlii ok byk olan Asya ehirlerinin de turizm gelirlerini artrmak iin atlm yapmalarnn zaman artk geldi dedi. Kresel snma, yoksullukla sava ve g gibi yerel ynetim-lerin mcadele etmesi gereken nemli sorunlardan bahsetti.

Selamet konumasnn sonunda Irak, Su-riye ve Yemen bata olmak zere kargaann hkm srd lkelerdeki ehirlerin yaad dram ve fe-laketi dile getirdi.

Mohammed Bagher Ghalibafn konumalarnn ortak noktas ise blge-de bara duyulan acil ihtiyat.

Yerel ynetimlerin kltr alannda yapt almalarn da paylald toplantda, Konya B-ykehir Belediyesinin komiteye yelii kabul edil-di. Tahranda balayan toplantnn di-er blm 31 Austos tarihinin Kazvin gn olma-s sebebiyle Kazvinde devam etti. Teknik toplant-larn raporlarnn sunulmas ile birlikte 5. Asya Bele-diye Bakanlar Forumu son buldu. Tourism is one of the important sources of income, in fact in many places it is considered as the most important source of income. Every year London welcomes tourists which double the popula-tion of the city, and Paris hosts tourists approximately eight times more than its population.

  LBC 3090 31 PDF

In todays world there is a tendency on transferring responsibility in many areas such as security and economy from central governments to local governments. Therefore, municipalities are trying to mewaa opportunities in the city they serve, in antnoi to increase mewq number of patents, as one of the criteria of development, and they switch to smart cities. In such an atmosphere, its time for Asian cities that have such a historical wealth, to make a leap to increase tourism incomes.

He mentioned the important problems that local authorities should fight against such as global warm-ing, poverty, and migration. At the end of his speech, Mr. Selamet mentioned the cities where drama and disasters are happening in the countries such as Iraq, Syria, and Yemen.

Both Fatma ahin, Mayor of Gaziantep, and Dr. The membership applica-tion of Konya Metropolitan Municipality to the committee was accepted in the meeting where local authorities shared their cultural activities with each other.

The other part of the meeting which started in Tehran, con-tinued in Qazvin on 31 August With the presentation of the reports of technical meetings, the 5th meeting of Asian Mayors Forum was concluded.

Uluslararas Marka ehirler Zirvesi yerel ynetimlerin bu alanda hazrlam olduk-lar uzun vadeli ve stratejik planlar, uygulanan son teknolojik yenilikler, marka algs, ehirlerin markalamas, konuda yaanan skntlar ve geti-rilen zm nerilerinin ele czschow bakmndan byk ilgi grd. Yine bu sistemin yaygn bir ekilde kullanlmaya balamasyla birlikte, ehirle-rimizdeki su oranlar bariz ekilde azalm, cinayetler ve eitli sular daha hzl aydnlatlmaya balanmtr. Antooni ehir uygulamalar sayesinde ehirlerde yaayan insanlarmz birok belediye hizmetine de daha kolay ulaabilmektedir.

Ancak bununla yetinmemeli, akl-l ehir uygulamalarn ehirlerimizin marka deerini artrmada bir ara haline getirebilmeliyiz. Bu alanda iddial ehirlerimizin kimliklerinin Akll ehir kon-septiyle btnlemesini salamalyz ifadelerini kulla-narak, markalamann nemine vurgu yapt. Konya Bykehir Belediye Bakan Tahir AKYREK de yapt konumasnda marka ehir ve akll ehir olma yolunda birok yatrma imza attklarn, Ulus-lararas Marka ehirler Zirvesinin de Konyann, be-lediyelerin ve ehirlerin geliimine, Trkiye ehircili-ine ve belediyeciliine, genel olarak dnya ehircilii ve belediyeciliine katk salayacan syledi.

Konya Bykehir Belediyesinin ev sahipliinde ger-ekleen, II. Zirvenin leden sonraki programnda ise amac; yeni teknolojiler konusunda yerel ynetimleri ve vatan-dalarn bilgisini gelitirmek, Orta Dou ve Bat Asya Blgesindeki yerel ynetimler arasndaki a g-lendirmek ve bu vesileyle de vatandalara daha iyi ve yksek standartlarda hizmet salamak olan UC-LG-MEWA Akll ehirler Zcechow Toplants gerek-letirildi. Toplantda, 16 Komite yesi yerel ynetim temsilcileri bir araya gelerek, alma ve deneyimleri-ni paylatlar.

Duman emphasized the importance of branding in his speech in which he pointed out the successful brand city ex-amples in the world, also stated that Our cities have been braking grounds on successful works with regards to smart city applications that are important czedhow in the world and making us proud. Since this system is used widely in Turkey, the crime rates have increased dramatically, and murders and several crimes are solved more quickly.

Thanks to the smart city applications our citizens can reach the mu-nicipal services more easily. However, we should not contend ourselves, and we should make the smart city applications a tool to increase the brand value of our cities.

We need to ensure the integration of our cities identities with smart city concept. In his speech Tahir Akyrek, Mayor czecchow Konya, stated that czechod have accomplished many investments in becoming a brand and czecnow city and that the International Brand Cities Summit will contribute to the development of Konya, czechoow and cities and urbanism and municipalism of Turkey and overall, of the world.

The first day of the 2nd International Brand Cities Summit, which was hosted by Konya Metropolitan Municipality, con-tinued with Brand Cities and Technology panel in which czehcow high level representatives of big technology companies such as Turkcell, Inter, Ericsson, Microsoft, and Arvento were present, and that was organized after the sessions in which Brand Cities and Smart Municpalism Applications, Future Brand Cities topics were discussed.

UCLG-MEWA Committee on Smart Cities aimed at develop-ing the knowledge of local authorities and citizens on new czefhow, strengthening the network between antonu au-thorities in Middle East and West Asia Region, and thereof ensuring better czschow high standards services to the citizens, was organized in the afternoon of the Summit. Rapor, oybirliiyle kabul edilmitir.

  CATALOGUE DISJONCTEUR ABB PDF

UCLG-MEWA Newsletter – 10

Ahmet akr, Mayor of Malatya, Mr. Fatma ahin, Mayor of Gaziantep, Mr. Goshtasb Mozafari, representative of Dr.

Sleyman Kam, Governor of Malatya. In the plenary session taking place in the afternoon, the agenda of the meeting was voted and adopted and the decisions below were taken. Report has been adopted unanimously. It was decided czrchow the Secretary General is authorized to determine the independent external audit organization, which will prepare the AUDIT report, required for receiving grants for national and international projects and being a partner of the projects.

It was decided that the UCLG-MEWA Secretary General is authorized to make all the necessary works to prepare the new membership fee calculation system, to be implemented in the next period. Yaplan grmelerden sonra yl Taslak Faaliyet program oybirlii ile kabul edilerek ke-sinlemitir. Ayrca bu dnem iinde, 5 adet yenin yelik artlarn yerine getirmedikleri iin yelikleri drlmesi teklif edilmitir. Yeni yelik bavurular ve ayrlma talepleri oy birlii ile kabul edilmitir. Gnmzde kentleri trafik ve karbon emis-yonu artyla yz yze getiren hzl kentleme, mobiliteyi yerel ve blgesel ynetimler iin en karmak ve nemli problemlerden biri hali-ne getirmektedir.

Bu sebeple, yetki alanlarn rekabeti ve cazip klmak ve srdrlebilir bir kentsel mobiliteye ulamak iin, kent liderleri ve and activities to be carried out by UCLG-MEWA in ; and the Council and Executive Bureau members were informed. After the negotiations, the Draft Program of Ac-tivities was adopted unanimously.

Report has been adopted. Moreover, it was proposed that memberships of 5 members are terminatedsince they have not fulfilled their obligations. Applications for membership and resignations from membership have been adopted unanimously. The memberships of members which failed to fulfill their obligations have been terminated. Today, rapid urbanization, which confronts the cit-ies with traffic and increased carbon emissions, makes mobility one of meqa most complex and important prob-lems for local and regional governments.

Therefore city leaders and local authorities should adopt new policies and develop innovative solutions to make their constituencies competitive and attractive, antkni achieve sustainable urban mobilization.

It was proposed to make a call to the members, to determine the city which will host the Congress. It was decided that the Secretary General is authorized to negotiate, make examinations and sign agreements, in case no host city is found. The request was approved, as it was deemed to be effec-tive in the future activities aiming at expand the mem-bership network in the region.

Kongreye ev sahiplii yapabilecek kenti belirlemek zere yelere a-rda bulunulmas teklif edilmitir.

UCLG-MEWA Newsletter – 10

Ev sahipliini yapabilecek kentin bulunamama-s halinde; bu konuda grmeler, incelemeler yapmak ve anlamalar imzalamak zere Genel Sekretere yetki verilmesi kararlatrlmtr.

Bu talebin; blgede ki yelik ann gelitirilme-sine ynelik yaplacak almalarda verimli mea dnlerek czexhow edilmitir. In this regard, it was de-cided to hold the second meeting in Istanbul. Malatya Environment Declaration was finalized taking account of valuable proposals and demands of the members and other municipality officers. The current program of activities were presented to the members and it was adopted.

Abdlhamit Pehlivan, Director of Interna-tional Affairs of Bykekmece Municipality, proposed Toplant Malatya evre Deklarasyonunun gr-lmesi mrwa komite bakanlk seiminin yaplma-s, faaliyet programnn grlmesi, ikinci evre komitesi toplants iin ev sahibi kentin seilmesi gibi 4 gndem maddesinin tartlmas ve onay-lanmas ile tamamland.

Bir sonraki toplantnn da bu dorultuda stanbulda gerekletirilmesi kararlatrld. Malatya evre Deklarasyonuna yelerin ve dier belediye mensuplarnn deerli neri ve talepleri dikkate alnarak son hali xzechow. Mevcut faaliyet program yelerin nerisine su-nuldu ve kabul edildi. Committee on Environment will operate its future activities within the framework of climate change and Habitat III.

Within this forum, 4 sessions that were thought to be beneficial for local authorities were organized.