HAGENUK COOL S VOICE KB BEDIENUNGSANLEITUNG PDF

HAGENUK COOL S VOICE KB BEDIENUNGSANLEITUNG PDF

Complete owner’s manual for HAGENUK COOL VOICE KB in a PDF file. Learn how to use COOL VOICE KB within minutes. Stop wasting time on figuring on. HAGENUK COOL S VOICE KB TWINSET: 40 user reviews, tests and trials, features, HAGENUK COOL S VOICE KB TWINSET price comparison. Cam Voice Live! chipset) Cytronix 6in1 Card Reader d Cool Icam Digi-MP3 Capetronic Taxan Monitor Control Samsung .. Suremark Printer NVRAM ( KB) Cash Drawer 06c5 Hagenuk, GmbH 06c6 Infowave Software, Inc. 06c8 SIIG, Inc.

Author: Vujinn Votilar
Country: Turks & Caicos Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 2 February 2004
Pages: 433
PDF File Size: 10.70 Mb
ePub File Size: 16.96 Mb
ISBN: 391-5-41717-538-8
Downloads: 78253
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mern

Main page Brands Categories Search. On this page you can get: All information such as file size, preview picture, category manual, model and more, you can find below. After downloading the file, save it in safe place for example in “My documents” or “Desktop” folder. Pdf file can be able to view any bedienungsanlleitung also in “offline state” without internet connection.

cabe cabean mp3 dangdut | wunaxa |

We hope, that this document of instructions for use will help you. PDF Click to preview. If this file was helpful. Let col, dat de aansluitkabels zorgvuldig weggewerkt worden, zodat niemand erover kan struikelen.

Aangesloten kabels mogen niet overmatig geknikt, strak getrokken of mechanisch belast worden. Plaats en gebruik het telefoontoestel niet in de directe nabijheid van elektrische storingsbronnen.

Sluit alleen accessoires cooo die geschikt zijn voor dit telefoontoestel. U mag het telefoontoestel nooit zelf openen. Raak de aansluitingen nooit met scherpe of metalen voorwerpen aan. Reinig het bedienubgsanleitung alleen met een zachte, vochtige doek. Het telefoontoestel mag niet gebruikt of geplaatst worden in vochtige, stoffige ruimten of in aanraking komen met vloeistoffen of dampen.

Gebruik het telefoontoestel niet op plaatsen met direct zonlicht. Gebruik het telefoontoestel niet in explosiegevaarlijke ruimten. Gebruik alleen de originele telefoon aansluitkabel. Gebruikte batterijen kunnen gaan lekken en daardoor het telefoontoestel beschadigen.

List of USB ID’s

Batterijen dienen dus tijdig te worden vervangen en vervolgens milieuvriendelijk te worden weggegooid geen huisvuil. Om het telefoontoestel in gebruik te kunnen nemen, dient u het volgende te doen: Sluit een uiteinde van het krulsnoer aan op de aansluiting onderaan de hoorn, en het andere uiteinde op de hoornaansluiting aan de zijkant van het telefoontoestel. U kunt de Big 30 ook aan de wand monteren. Hiervoor schroeft u twee schroeven loodrecht in de wand, met een onderling verticale afstand van 95 mm.

Laat de kop van de schroeven zo’n 5 mm uit de wand bedienungsanleitugn. Neem de hoorn van het telefoontoestel. Neem de hoorn-ophangclip uit het telefoontoestel en draai deze graden en plaatst deze dan terug. Monteer het telefoontoestel aan de twee schroeven en druk hem naar beneden tot deze niet meer heen en weer geschoven kan worden. Houd er rekening mee dat voide montage materialen, zoals pluggen en schroeven, niet zijn inbegrepen.

  DGR 8745 PDF

U kunt kiezen tussen de volume standen zacht, normaal en hard.

HAGENUK BIG 30 Mobile phone download manual for free now – 3F0C3 |

Luidsprekervolume instellen Met behulp van de schakelaar 10 aan de achterzijde van het telefoontoestel kunt u het luidsprekervolume regelen. U kunt kiezen tussen de volume standen zacht en hard. Kiesmethode instellen Met behulp van de schakelaar 11 aan de achterzijde van het telefoontoestel, kunt u de kiesmethode instellen. Vraag uw netwerkleverancier of telefooncentrale leverancier indien de telefoon wordt gebruikt in een telefooncentrale naar de juiste instelling. Flash-tijd instellen Met behulp van de schakelaar 12 aan de achterzijde van het telefoontoestel kunt u de flash-tijd instellen op of ms.

In telefooncentrales moet de flashtijd meestal op ms zijn ingesteld. Indien nodig kunt u de flashtijd instellen op bdeienungsanleitung. Inkomende gesprekken Wanneer het telefoontoestel een oproep signaleert door het weergeven van het belsignaal en het knipperen van de optische oproepsignalering kunt u als volgt handelen.

Flash R -toets Tijdens een gesprek kunt u uw gesprekspartner in de wacht zetten of doorverbinden in een telefooncentrale. Kies de desbetreffende collega. Als deze collega de hoorn opgenomen heeft kunt u de verbinding verbreken om door te verbinden of bbedienungsanleitung gesprek weer terugnemen door nogmaals de R-toets in te drukken.

Indien bediienungsanleitung de Big 30 op het analoge telefoonnetwerk heeft aangesloten, kunt u de R-toets gebruiken voor bijv. Deze dienst moet wel ondersteund worden door uw bedienungsaanleitung. Controleer de instelling van de flash-tijd in geval van problemen. Vraag uw netwerkleverancier of telefooncentrale leverancier indien het apparaat wordt gebruikt in een telefooncentrale naar de juiste instelling.

Hier kunt u 3 veelgebruikte telefoonnummers onder programmeren die u eenvoudig kunt kiezen. Hier kunt u veelgebruikte telefoonnummers onder programmeren zodat u deze eenvoudig kunt kiezen. Verkort kiezen programmeren Verkort yagenuk Toestel correct verwijderen Bedienungsanleitun merkteken, dat ook op het toestel staat, duidt erop dat het toestel aan het einde van zijn gebruiksduur niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit toestel van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen. Daarmee wordt duurzaam hergebruik van materiaalbronnen bevorderd.

Als u het toestel wilt verwijderen, neem dan contact op met het verkooppunt waar u het toestel hebt gekocht of met de gemeente waar u woont om te vernemen waar en hoe u dit product milieuvriendelijk kunt laten recyclen.

  JEAN DUBUFFET ASFIXIANTE CULTURA PDF

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Vermeng dit product voor verwijdering niet met ander bedrijfsafval. Overige bijzonderheden over de conformiteitverklaring vindt u op het volgende haggenuk De conformiteit met de hiervoor genoemde richtlijn wordt door de CE-markering op het telefoontoestel bevestigd. Service U heeft een modern product van Hagenuk gekocht.

Onze moderne fabricage garandeert constante kwaliteit. Mochten er toch problemen voordoen of bevienungsanleitung u vragen over de bediening van bedisnungsanleitung toestel, wendt u zich dan a. Wanneer uw dealer u niet verder kan helpen, kunt u zich ook direct tot Hagenuk wenden. Bovendien kunt u onze ervaren medewerkers van de technische ondersteuning ook per e-mail, fax of telefonisch tijdens de aangegeven tijden bereiken.

Vastgesteld gebruik Dit telefoontoestel is uitsluitend te gebruiken voor een analoge telefoonaansluiting in woon- en bedrijfsomgevingen. Iedere andere toepassing is geen correct gebruik.

Zelf aangebrachte wijzigingen of aanpassingen, die niet volgens deze handleiding worden beschreven, zijn niet toegestaan. Geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigen van deze handleiding is uitsluitend met schriftelijke toestemming van Hagenuk GmBh Bijlage Garantie Dit telefoontoestel wordt geleverd met een uitgebreide garantie van 12 maanden met uitsluiting van schadevergoeding, wijzigingen of andere eisen.

Met betrekking tot deze garantie geven wij gratis vervanging of reparatie van de onderdelen die door productie of materiaalfouten zijn ontstaan. Voor beschadigingen en storingen die door onjuist gebruik of transport zijn ontstaan, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld. De storingen of beschadigingen betreffende dit telefoontoestel, kunt u melden bij uw dealer.

Reparaties kunnen en mogen alleen door de fabrikant worden uitgevoerd. Bij een garantiereparatie is noch voor de te vervangen onderdelen noch voor het telefoontoestel zelf, sprake van een verlenging met betrekking kn de garantie.

Deze garantie is niet overdraagbaar en vervalt als het telefoontoestel wordt doorverkocht. Zij vervalt ook indien reparaties worden uitgevoerd door derden.

Aanvullend zijn hier de algemeen gelde nde bedrijfsvoorwaarden van toepassing. Bij schade of storingen dient u het telefoontoestel inclusief een beschrijving van de schade of storing en het aankoopbewijs. De garantie vervalt wanneer: